สมัครสมาชิกได้ที่

ที่อยู่ : 3/6 ซ.นิติรัฐ ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000

หมายเลขโทรศัพท์ : 042-614515 , 042-630704 , 081-7398413

การตลาด : 081-7398413 , 086-8636385

การเงิน : 081-0522048

ฝ่ายช่าง : 081-0565486 , 081-5926162

ฝ่ายรายการ : 083-6757837

ฝ่ายข่าว :
084-0346682

E-mail : mtccatv@gmail.com

Wab-Makster : dr.dares@hotmail.com


แผนที่ :