หน้าแรก   l  จังหวัดมุกดาหาร    l  รายงานพิเศษบุคลากร l   รวมข่าว l   สื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร   l  เส้นทางการเดินทาง    l  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กรมประชาสัมพันธ์
สำนักงานข่าวแห่งชาต
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1-8
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา
สถาบันการประชาสัมพันธ์
ส.ปชส. อุบลราชธานี
ส.ปชส. อำนาจเจริญ
ส.ปชส. ศรีสะเกษ
ส.ปชส. มุกดาหาร
ส.ปชส. บุรีรัมย์
ส.ปชส. ยโสธร
ส.ปชส. สุรินทร์
ส.ปชส. นครพนม
ส.ปชส. ร้อยเอ็ด
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
สถานีวิยุไทยทีวีสีช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนน์ทีวี
ไทยทีวี
พฤ
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-
-
-
-
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ ส.ปชส.มุกดาหาร
เริ่ม 9 สิงหาคม 2552
:::::คำขวัญจังหวัดมุกดาหาร :::::  หอแก้วสูงเสียดฟ้า  ภูผาเทิบแก่งกะเบา  แปดเผ่าชนพื้นเมือง  ลือเลื่องมะขามหวาน  กลองโบราณล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิดลำผญา  ตระการตาชายโขง  เชื่อมโยงอินโดจีน
อินทราเน็ต กปส.
อินทราเน็ต สปข. 2
เพิ่มข่าว
พบเห็นเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ เกี่ยวกับยาเสพติด
แจ้งข้อมูลได้ที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
โทร. 089-2030464,
042-611114 ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ยาเสพติด
จังหวัดมุกดาหาร โทร. 042-611330 , 042-611086
หรือ ตู้ ปณ.123และที่ศูนย์ปฏิบัติ การต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติด กระทรวงมหาดไทย โทร. 02-2253339