ข่าว...NEWS...ข่าว...ท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหาร

- 01/06/2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบายแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ
- 01/06/2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบายแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ

- 02/06/2552 เทศบาลมุกดาหารนำทีมสื่อมวลชนชมการสาธิตการใช้ไฟฟ้าช็อต ในการฆ่าสุกร

-05/06/2552 หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมรณรงค์ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ลองดูฟอร์แมตครับ ถ้าข่าววันเดียวกันอาจจะเอาไว้ติดกันเหมือนด้านบนได้ ถ้าคนละวัน ก็แยกกันได้ ส่วนชื่อไฟล์ก็
010652-1
020652-2
030652-1
040652-1
050652-1
050652-2 ไปแต่ละวัน และจำนวนข่าวครับ