หจก.เอ็ม.ที.ซี.เคเบิลทีวี มุกดาหาร เลขที่ 3/6 ซอยนิติรัฐ  ถนน.เมืองใหม่  ตำบลมุกดาหาร  อำเภอเมือง  จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทร 042-614515  042-630704  โทรสาร 042-630704  081-7398413  Wab Master : dr.dares@hotmail.com 081-5926162
3/6 ซ.นิติรัฐ ถ.เมืองใหม่ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร.042-614515  630704 081-7398413 e-mail : mtccatv@gmail.com Wab Master : dr.dares@hotmail.com 081-5926162